Dieselbacterie

Een aantal jaren is er een probleem met de dieselbrandstof kwaliteit. Dit heeft meerdere oorzaken. Over de gevolgen en het voorkomen van deze bacterie in de brandstof is Jachtservice leiden een expert op dit gebied en heeft Jachtservice leiden de oplossing. Helaas is het niet makkelijk om eenduidig een oplossing weer te geven. Dit zijn de mogelijkheden die Jachtservice Leiden u kan bieden:
 
• Dieselbrandstof analyse
• Bepalen of er vrij water in uw tank aanwezig is d.m.v. Waterfinder
• Tank reiniging
• Filtersysteem controleren en aanpassen
 
 
 
Ook heeft Jachtservice Leiden een presentatie gegeven over dit onderwerp. Voor degene die bij deze presentatie aanwezig waren, kunnen deze presentatie als naslagwerk gebruiken.
 
 
 
bacterien voorkomen.pdf
 
 
 
 
De dieselbacterie.
 
Dit is een levensvorm die in de brandstoftank kan groeien en voor grote problemen kan zorgen. De bacterie groeit onder ideale omstandigheden. De omstandigheden worden mede gecreëerd door de afname van zwavel in de brandstof evenals de toename van biologische dieseltoevoeging. Zwavel is een antibacterieel goedje wat de groei van deze bacterie afremt. De toename van biologische diesel in de brandstof is het effect van een overheidsbesluit. De bacterie kan beter groeien in biologische diesel dan in minerale diesel en daardoor in samenwerking met de afname van zwavel is de bacterie tegenwoordig nog lastig buiten de Brandstoftank te houden. De bacterie kan nog beter gedijen als er een hoeveelheid water in de brandstoftank aanwezig is. Wat ook de bacteriegroei bevorderd is de toename van de temperatuur van de brandstof. Doordat het gemiddelde motorvermogen de afgelopen jaren flink in gegroeid en dit de temperatuur van de retour brandstof heeft doen stijgen, zal de brandstoftank behaaglijk warm worden. We kunnen dus vaststellen dat al deze veranderingen voor de bacterie een ideaal leefklimaat is gecreëerd.
Hieronder een overzicht
 
• Rond 2000 Zwavel werd door overheidsbesluit uit de brandstof gehaald.
• Rond 2000 Motorvermogen nam verder toe. Brandstoftank wordt warmer door koeling van retourbrandstof.
• Rond 2006 Meer biodiesel in de gewone diesel door overheidsbesluit. Het percentage neemt nog steeds toe.
• Water in de brandstoftank, niks nieuws.
 
Hoe herkennen we een mogelijke dieselbacterie? Deze kan in verschillende vormen in de brandstof voorkomen. De meest voorkomende is een soort grijsachtige sludge die als een soort van kikkerdril aan elkaar blijft kleven. Deze vervuilt het filtersysteem meestal onverwachts. Het kan zo zijn dat het filtersysteem goed is onderhouden en dat er nooit enige mate van vervuiling is aangetroffen. Toch groeit deze bacterie in de brandstoftank en komt tijdens flink rollen van het schip voor de aanzuiging in de tank terecht. Omdat deze smurrie aan elkaar blijft kleven zal in sommige gevallen de sludge in zeer korte tijd het brandstoffilter doen vervuilen. Het gevolg is afslaan of slecht lopen van de dieselmotor. Het is overigens zo dat niet de bacterie maar zijn afscheiding (grijsachtige sludge) gevaarlijk is voor het filtersysteem.
 
Wat gaan we doen om dit probleem te verminderen en de kans op een dichtgelopen filtersysteem voorkomen? Als eerste het toepassen van een dubbel filtersysteem. Dit is een filtersysteem dat is uitgevoerd met twee brandstoffilters. Mocht het gebeuren dat een filter volloopt met vuil, dan is het heel eenvoudig om over te schakelen op het tweede brandstoffilter. Ook is het mogelijk om een drukverschil meting toe te passen. Mocht tijdens het varen het filter vol raken, dat is dit af te lezen op de analoge meter. Deze zal in het rode gebied terecht komen. Dit heeft als voordeel dat tijdens het varen het drukverschil is af te lezen en zo voortijdig kan worden overgeschakeld op het andere filter.
Het toepassen van een dagtank biedt ook een oplossing daar deze brandstof in deze tank meestal visueel te controleren is. Verder is het van belang de brandstoftank regelmatig te laten inspecteren en of te reinigen.
 
De laatste oplossing is het toepassen van een zogenaamd antibacterieel goedje.
We kunnen de volgende onderscheiding maken: op basis van een Biocide en op basis van een enzym. De op enzym gebaseerde antibactrieele toepassing is een zeer onschadelijk goedje. Het effect van deze toepassing is dat het leefklimaat van de bacterie wordt aangepast waardoor de groei zal worden afgeremd. De bacterie zal niet gedood worden maar de belasting voor mens en milieu zal ook zeer beperkt zijn. Dit heeft mijn inziens de voorkeur voor particuliere toepassing omdat er weinig schade kan worden aangericht. Een kanttekening wil ik wel maken. Deze vloeistoffen zullen in veel gevallen ook het vrijwater uit de brandstoftank opnemen waardoor er veel water in de brandstof terecht kan komen. Ik heb een meting laten doen door het lab, en daarbij kwam ik eenheden van meer dan 10% water in de brandstof tegen. Het effect is dat dit corrosie in het brandstofsysteem van de motor zal veroorzaken. Men kan dan denken aan het wegroesten van verstuivers en schade aan de brandstofpomp. Het blijft dan belangrijk om te zorgen voor een grote omloopsnelheid van de brandstof zodat deze vervuilde brandstof zo snel als mogelijk door de motor verbrandt zal worden. Een verse dieselbrandstof EN590 van shell is het beste tegen bacterieen groei.
 
Aan deze pagina wordt nog gewerkt, de rest moet nog gestalte krijgen. Taalfouten moeten ook nog worden weggewerkt. Blijf deze pagina volgen.